Thermes - úvod

Společnost

Firma byla založena roku 1991

týmem zkušených profesních pracovníků. Technické a materiálové vybavení firmy je na odpovídající úrovni. Vybavení stavebních strojů, vozového parku, technologie a strojního zařízení umožňuje plnění zakázek moderními technologickými postupy.

Společnost vlastní provozní budovu se stavebním dvorem, výrobní a montážní dílnou. V objektu jsou rovněž projekční kanceláře a kanceláře vedení firmy. Budova je situována na ulici Dostojevského 3353/6, vedle budovy bývalé Projekty, dnes MÚ - pasy, občanské průkazy.


Projekční složka firmy

sídlí v 1. patře provozní budovy. Disponuje kvalifikovanými a zkušenými projektanty ve všech profesích technických zařízení budov. Vedoucí projektanti jsou členové profesních odborných cechů nebo komor. Firma jako celek je členem Českého sdružení pro technická zařízení (ČSTZ). Projekce je vybavena projekčním software pro aplikace technických výpočtů a grafických programů umožňujících projektování v systému CAD. Projekce je vedena autorizovaným inženýrem s dlouholetými zkušenostmi v projekci, inženýrské činnosti a při vedení staveb.

Realizace

je zajišťována vlastními zaměstnanci, část montérů zajišťuje servis zprovozněných zařízení. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činí cca 25 osob. Rozdělení na jednotlivé profese je následující: ústřední vytápění, zdravotechnika 7, elektroinstalace 5, vzduchotechnika 5, projektanti 6, EPS 3 Zakázky realizované firmou v uplynulých 7 letech, vč. finančních objemů, jsou součástí ref. listiny v příloze.

Obchodní obrat firmy se v uplynulých 5 letech pohyboval kolem 27 mil.Kč.

Veškeré základní materiály a suroviny používané při realizaci mohou být dle charakteru zakázky, resp. požadavků investora tuzemské nebo zahraniční výroby, jsou dodávány s atesty nebo prohlášením o shodě.

Nová zelená úsporám, Kotlíková dotace

V rámci státního dotačního programu "NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM" je firma od června 2009 certifikována v seznamu odborných dodavatelů (SOD) a disponuje energetickým specialistou, který zpracovává Průkazy energetické náročnosti budov (PENB) a energetické posudky ke Kotlíkovým dotacím.
© 2005 Sialini - Tvorba www stránek- eshopy